Werk is een van de belangrijkste manieren om deel te nemen aan de samenleving. Als iemand niet meer kan werken vanwege hersenletsel, heeft dat grote gevolgen. Voor mensen met NAH is het vaak een uitdaging om terug te keren naar hun oude baan. Slechts 40% van de mensen die al werkten voordat ze NAH kregen, is na 2 jaar weer aan het werk. Maar met de juiste hulp en ondersteuning kan iemand met NAH nog steeds succesvol zijn op de arbeidsmarkt.

Mariandels verhaal

Mariandel keerde in een andere functie terug bij haar werkgever. Samen met haar re-integratiecoach Jantien vertelt ze hoe dat proces verliep.

Mariandel was 54 jaar toen ze op de motor onderweg naar haar werk geschept werd door een auto. De bestuurder moest plotseling uitwijken en zag haar over het hoofd. De gevolgen: niet alleen fysieke schade in de vorm van kneuzingen, een gebroken hand en botbreuken in haar gezicht, maar ook hersenletsel.

Mariandel: “Ik werkte op dat moment als Teamleider Intensive Care (IC). In die baan doe je verschillende dingen, zoals leidinggeven, de personeelsbezetting plannen, organiseren en coördineren, medewerkers coachen, veel samenwerken met anderen en de kwaliteit van de zorg bewaken. Het is een drukke functie met veel afwisseling.”

Het genezen van de fysieke schade duurde ongeveer een half jaar. In eerste instantie probeerde Mariandel terug te keren naar de baan die ze had. Maar dat kon niet meer, door haar hersenletsel. Via haar werkgever UMC Utrecht kwam Mariandel uiteindelijk uit bij arbeidsre-integratie.

Hier leerde Mariandel re-integratiecoach Jantien kennen. Zij begeleidt, traint en re-integreert mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke beperking, autisme, post-COVID of een chronische ziekte. Jantien hielp Mariandel met het zoeken naar een passende werkplek.

Niet meer terug naar haar oude werk

Het was niet altijd makkelijk voor Mariandel dat ze niet meer terug kon naar haar oude werk. Mariandel: “In eerste instantie denk je: ‘Het is een kwestie van tijd en dan ben ik er gewoon weer.’ Maar naarmate de maanden voorbijgaan, komen het besef en inzicht dat dat dus niet meer het geval is. Ik kan nog best wel wat hoor, maar ik moet echt rekening houden met de gevolgen van mijn hersenletsel. Dus gingen Jantien en ik kijken naar wat ik nog wel kon.”

Mariandel had de gesprekken met Jantien en tijd nodig om in te zien dat haar oude werk niet meer bij haar paste. Het was te zwaar en niet goed voor haar gezondheid. Dit komt vaker voor bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. In het begin hebben ze het idee dat ze al best weer veel kunnen doen. Helaas ontdekken ze in de werkomgeving vaak dat het toch tegenvalt: het schakelen, de werkdruk en de hoeveelheid uren.

Jantien en Mariandel in gesprek

Een traject op maat

Jantien: “Arbeidsre-integratie probeert iedereen zo veel mogelijk een traject op maat aan te bieden. We kijken naar iemands persoonlijke situatie en hoeveel tijd er beschikbaar is. Je hebt als werknemer twee jaar de tijd om te re-integreren. Dit is wettelijk zo beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter. Voor Mariandel begon dit traject met terugkeer in haar eigen functie. Toen dat niet haalbaar bleek, hebben we gekeken welke andere taken voor haar geschikt zouden zijn. Dat deden we binnen het UMC Utrecht. We keken daarbij vooral naar taken op de IC, omdat dit bekend terrein is voor haar.”

Mariandel doet nu administratief werk op het secretariaat van de IC-afdeling. Vier keer per week vier uur, waarvan drie dagen in het UMC Utrecht en een dag thuis. Ze heeft het daar naar haar zin: “Ik ben blij met mijn werkervaringsplek en mijn collega’s op het secretariaat. En doordat ik het jargon van de afdeling IC ken, kan ik iets extra’s bijdragen met mijn kennis. Zo sta ik regelmatig mensen te woord en help ik om zaken op orde te brengen. Ook ken ik veel collega’s. Ik ben trots dat ik heb volgehouden om weer aan de slag te gaan.”

Tips

Op de vraag of ze tips heeft voor anderen die na hersenletsel weer willen gaan werken, zegt Mariandel: “Leg aan je omgeving en werkgever uit wat er aan de hand is, eventueel met de hulp van een deskundige. Vertel dat je hersenletsel hebt en wat de gevolgen zijn, want aan de buitenkant hoef je er niets van te zien. Kijk of je ondersteuning kunt krijgen van een coach met verstand van zaken. En probeer om je hersenletsel niet je leven te laten beheersen, hoe moeilijk ook. Blijf leuke dingen doen. Besteed ook niet al je energie aan je werk; zorg dat je energie overhoudt voor familie en vrienden. Dat kan dus door ander werk te gaan doen!”

Mariandel ah werk.jpg
Wil jij weer aan het werk na NAH?

Het is heel belangrijk voor mensen met NAH om deel te blijven nemen aan de maatschappij en, als het kan, de arbeidsmarkt. Dat bevordert je geestelijke gezondheid en welzijn en het is een zinvolle invulling van je dag. Wil jij weer aan het werk maar weet je niet goed waar je moet beginnen?

Arbeidsre-integratie van InteraktContour is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met NAH bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt.