We streven naar zo relevant en goed mogelijke informatie op het platform Verder met Hersenletsel. Wij maken hierbij ook gebruik van externe bronnen en maken hier vermelding van. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet helemaal juist of actueel is. Ziet u onjuiste informatie op de website? Dan waarderen wij het zeer als u reageert. Wij kunnen de informatie dan eventueel aanpassen of onduidelijkheden wegnemen. Wij willen onze website graag verbeteren en waarderen uw hulp of advies. U kunt dit aangeven via het contactformulier. Het doel van de site is om zoveel mogelijk verder te helpen in hun zoektocht met betrekking tot de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel.

Met grote zorg

De informatie op de website Verder met Hersenletsel is met grote zorg samengesteld. Initiatiefnemer InteraktContour kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Verder met Hersenletsel. InteraktContour streeft er naar de website permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend door InteraktContour zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het aanvragen van een magazine en informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De website Verder met Hersenletsel bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.