Afasie is een taalstoornis die kan ontstaan als je niet-aangeboren hersenletsel (NAH) oploopt. Hierdoor kan praten met anderen lastig worden.
Deze tips helpen je om het gesprek met iemand die afasie heeft, soepeler te laten verlopen!

 1. Praat rustig en duidelijk
 2. Stel gesloten vragen (ja/nee-vragen)
 3. Geef de persoon met afasie de tijd om het juiste woord te vinden
 4. Geef de persoon met afasie tijd om de boodschap op een andere manier duidelijk te maken. Bijvoorbeeld:
  - Aanwijzen
  - Uitbeelden
  - Tekenen
  - Schrijven
  - Inzetten van een hulpmiddel zoals een tablet
 5. Neem de tijd voor het gesprek
 6. Geef het eerlijk aan als je iemand met afasie niet begrijpt
in gesprek