Ga naar content
Open de hoofdnavigatie

Kenmerken niet aangeboren hersenletsel

Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor de gevolgen van hersenletsel. Deze zijn verstrekkend. Niet aangeboren hersenletsel kan leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren en verminderd de zelfredzaamheid. Bij een groot deel van de mensen is er sprake van blijvende stoornissen en beperkingen. Een beroerte, zuurstoftekort, een schedelbasisfractuur kunnen één van de oorzaken zijn van hersenletsel.

De gevolgen van hersenletsel komen voor op het gebied van cognitie, emotie en gedrag. Met cognitieve functies bedoelen we functies die te maken hebben met het verwerken van informatie en die je in staat stellen tot leren. Een cognitieve stoornis kan problemen opleveren met het geheugen, taal, gedrag en het oplossen van problemen. Als gevolg van hersenletsel kan er sprake zijn van: beperkt ziekte-inzicht, aandacht- en concentratieproblemen, beperkingen op het gebied van informatieverwerking, problemen met plannen, minder empathisch, initiatiefloos, apraxie, verminderd taalbegrip en moeite met communiceren (afasie), stemmingswisselingen, depressie en angst, emotioneel vlak, agressie, impulsief (ontremt) gedrag, snel moe / minder belastbaar, overgevoelig voor prikkels en geluid en problemen met zien.

Tinekes Tip 5: Eten omscheppen zonder glijden

Tinekes Tip 3: Haken met één hand (links)

Als je wilt koken, is er altijd een mouw aan te passen!

Ongeremd en sociaal ongepast gedrag na hersenletsel

Evenwichtsklachten en duizeligheid na hersenletsel

Kenmerken NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

Persevereren als gevolg van hersenletsel

Apraxie na een beroerte of hersenletsel

Hoe herken je klachten als gevolg van hersenletsel

Emoties de baas na hersenletsel

Wat is hersenletsel

Veel of constante hoofdpijn na een beroerte

Omgaan met onzichtbare gevolgen van hersenletsel

Problemen met plannen en organiseren na hersenletsel

Omgaan met apathisch gedrag na hersenletsel

Dubbelzien en de relatie met hersenletsel

Agressief gedrag na hersenletsel

Depressief en somber na een beroerte of herseninfarct

Niet aangeboren hersenletsel en chronisch moe

Signalen van visuele problemen na hersenletsel

Klachten en signalen hersenletsel: vermoeidheid

De signalen van niet aangeboren hersenletsel

Verminderd ziekte-inzicht een lastige beperking na NAH

Stel hier je vraag