Ga naar content
Open de hoofdnavigatie

Kenmerken niet aangeboren hersenletsel

Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor de gevolgen van hersenletsel. Deze zijn verstrekkend. Niet aangeboren hersenletsel kan leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren en verminderd de zelfredzaamheid. Bij een groot deel van de mensen is er sprake van blijvende stoornissen en beperkingen. Een beroerte, zuurstoftekort, een schedelbasisfractuur kunnen één van de oorzaken zijn van hersenletsel.

De gevolgen van hersenletsel komen voor op het gebied van cognitie, emotie en gedrag. Met cognitieve functies bedoelen we functies die te maken hebben met het verwerken van informatie en die je in staat stellen tot leren. Een cognitieve stoornis kan problemen opleveren met het geheugen, taal, gedrag en het oplossen van problemen. Als gevolg van hersenletsel kan er sprake zijn van: beperkt ziekte-inzicht, aandacht- en concentratieproblemen, beperkingen op het gebied van informatieverwerking, problemen met plannen, minder empathisch, initiatiefloos, apraxie, verminderd taalbegrip en moeite met communiceren (afasie), stemmingswisselingen, depressie en angst, emotioneel vlak, agressie, impulsief (ontremt) gedrag, snel moe / minder belastbaar, overgevoelig voor prikkels en geluid en problemen met zien.

Artikel naam: Persevereren als gevolg van hersenletsel

Artikel naam: Evenwichtsklachten en duizeligheid na hersenletsel

Artikel naam: Apraxie na een beroerte of hersenletsel

Artikel naam: Verminderd ziekte-inzicht een lastige beperking na NAH

Artikel naam: Hoe herken je klachten als gevolg van hersenletsel

Artikel naam: Emoties de baas na hersenletsel

Artikel naam: Wat is hersenletsel

Artikel naam: Veel of constante hoofdpijn na een beroerte

Artikel naam: Omgaan met onzichtbare gevolgen van hersenletsel

Artikel naam: Problemen met plannen en organiseren na hersenletsel

Artikel naam: Ongeremd en sociaal ongepast gedrag na hersenletsel

Artikel naam: Dubbelzien en de relatie met hersenletsel

Artikel naam: Omgaan met apathisch gedrag na hersenletsel

Artikel naam: Agressief gedrag na hersenletsel

Artikel naam: Depressief en somber na een beroerte of herseninfarct

Artikel naam: Niet aangeboren hersenletsel en chronisch moe

Artikel naam: Signalen van visuele problemen na hersenletsel

Artikel naam: Kenmerken NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

Artikel naam: Klachten en signalen hersenletsel: vermoeidheid

Artikel naam: De signalen van niet aangeboren hersenletsel

Stel hier je vraag