Ga naar content
Open de hoofdnavigatie

Vormen van afasie

Afasie is een taalstoornis, veroorzaakt door een hersenbeschadiging. Vaak is afasie één van de verschijnselen die optreden als iemand bijvoorbeeld een beroerte of CVA heeft gehad.Hoe dat zich uit kan per persoon verschillen. De oorzaak van het hersenletsel is vaak een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct), een ongeluk met hersenletsel, een hersentumor, ontsteking of vergiftiging. In deze gevallen ontstaat het hersenletsel plotseling. Door spontaan herstel van de beschadiging en door therapie is er vaak in mindere of meerdere mate herstel mogelijk van de taalvaardigheden (spreken, lezen,begrijpen en schrijven). Afasie kent verschillende uitingen en vormen.

Motorische of expressieve afasie
Bij een zuivere motorische afasie is er een normaal begrip van taal maar kan je je niet met woorden uitdrukken. Vaak kunnen mensen moeilijk beginnen met praten, duurt het lang voordat er een woord is gevonden en gebruik je andere woorden dan de bedoeling is. Dit is vaak erg frustrerend. Het hersenletsel kan zowel in het gebied van Broca als in de motorische cortex (een gebied in de linkerhersenhelft) liggen. Van hieruit worden spraakbewegingen van onder meer de tong, kaak enlippen gecoördineerd.

Sensorische of receptieve afasie
Bij een zuivere sensorische afasie is er een storing van het begrip van taal maar heb je geen moeite om je uit te drukken. Echter, wat je vertelt is vaak onlogisch en onbegrijpelijk. Soms worden de woorden volstrekt door elkaar gegooid. De afasie is het gevolg van een beschadiging van een gebied in de linkerhersenhelft (gebied van Wernicke, gelegen dicht bij het hersendeel waar de prikkels vanuit de oren binnenkomen op de cortex.

Gemengde afasie
Bij de meeste patiënten met afasie, bestaat er een mengvorm. Beide vormen van afasie zijn dan aanwezig, waarbij vaak één van beide het meest op de voorgrond staat. Bron: BTSG bibliotheek

Onderstaand filmpje van Rijndam Revalidatie legt uit hoe afasie ontstaat.

Vormen van afasie

  • Afasie van Broca. Hierbij kun je gebrekkig spreken en schrijven, spreek je vaak in telegramstijl en heb je moeite met woorden vinden. Je hebt meestal geen problemen met het begrijpen van gesproken en geschreven taal.
  • Afasie van Wernicke. Met deze vorm kun je vloeiend spreken, maar de gebruikte woorden hebben geen betekenis en de zinnen kloppen niet. Ook heb je moeite met het begrijpen van taal.
  • Globale afasie. Dit is de ernstigste vorm van afasie. Het is een combinatie van Broca’s afasie en Wernicke’s afasie, wat inhoudt dat je niet kunt praten en anderen niet kunt begrijpen.
  • Conductieafasie. Beschadigingen van de zenuwcellen, die de gebieden van Broca en Wernicke met elkaar verbinden. Hierbij kun je wel praten en taal begrijpen, maar je kunt niet herhalen wat je eerder gezegd hebt.
  • Amnetische afasie. Dit is de minst ernstige vorm van afasie. Je kunt vloeiend praten en de zinnen kloppen, maar soms heb je moeite met het vinden van woorden.
  • Auditieve afasie. Een hersenbeschadiging in de hersenbalk of in de zenuwen, die de prikkels uit de oren verwerken. Hierdoor is taalbegin via het gehoor onmogelijk, terwijl er van doofheid geen sprake is. Teksten kunnen wel gelezen worden.
  • Alexie of visuele afasie. Beschadiging van de verbinding tussen het gebied van de cortex dat prikkels van de ogen verwerkt en de taalgebieden. Als gevolg hiervan kan geschreven tekst niet worden herkent. Gesproken tekst wordt echter wel begrepen. Gerelateerd artikel: Problemen met zien na niet aangeboren hersenletsel
  • Agrafie. Schade aan een uitstulping in de linkerhersenhelft veroorzaakt een overmogen om te schrijven.
  • Dysartie. In tegenstelling tot de taalstoornis afasie is dysartie een spraakstoornis. Je begrijpt wel goed wat de ander zegt, maar je hebt moeite met het uitspreken van woorden. Soms het gevolg van een beroerte.

Bron: Gezondheidsplein en BTSG Bibliotheek

Folder: Wat is afasie?

Of lees de folder Wat is afasie van Hersenletsel.nl

Omgaan met afasie

Hersenz heeft sinds 2015 speciale behandelgroepen voor mensen met afasie. Zij volgen dezelfde modules maar het tempo en de werkvormen zijn afasie-vriendelijk. Daarnaast is er een aparte, doorlopende communicatie-module. Daarin staat het oefenen van woorden, het aanleren van strategieën en het toepassen van technische hulpmiddelen zoals de iPad en het oefenen in het echte leven centraal. Het totale behandeltraject is voor mensen met afasie daarom langer. InteraktContour werkt samen met Hersenz via het afasiecentrum.

Dit vind je misschien ook interessant?

Meer weten over afasie? Neem contact op met het Afasiecentrum!

InteraktContour werkt vanuit één centraal Afasiecentrum. Mensen met afasie uit het oosten en midden van het land, (Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht) kunnen er terecht. Het programma van het Afasiecentrum ondersteunt mensen met hersenletsel in de chronische fase, dus ná hun revalidatie. Het programma van de modules die mensen met hersenletsel kunnen volgen, sluit heel nauw aan bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van afasie. Het Afasiecentrum werkt samen met Hersenz, met de andere afasiecentra in Nederland en patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Er zijn directe banden met revalidatiecentra. Woon je buiten één van de genoemde provincies dan kan je navragen waar je terecht kunt via onderstaand mailadres. Of bel 0341 - 255 777.

Neem via onderstaande button contact op met het Afasiecentrum, via Behandeling van InteraktContour

Ik wil contact met het Afasiecentrum

Meer over:

Afasie

Reageren

Meer relevante artikelen

Stel hier je vraag