Ga naar content
Open de hoofdnavigatie

Vergeetachtigheid na hersenletsel

Liesbeth kampt met ernstige geheugenproblemen. In de zomer van 2015 stond Liesbeth op en voelde ze zich niet goed in haar hoofd. Ook Louis, haar man, merkte dat zijn vrouw anders deed. Samen gingen ze naar de huisarts, die hen doorstuurde naar een neuroloog. Deze constateerde een licht herseninfarct. Opname of behandeling was niet nodig, ze konden weer naar huis.Een interview met Liesbeth maakt direct duidelijk waar ze last van heeft. Op veel vragen weet ze het antwoord niet meer of heeft ze de hulp nodig van haar man.

Grote gevolgen van klein herseninfarct
Thuis bleken de gevolgen van dit kleine infarct zeer groot. Louis kwam er al snel achter dat er meer aan de hand was omdat Liesbeth de hele tijd obsessief in de weer was met haar agenda. Haar geheugen bleek ernstig beschadigd en er kwam niets meer uit haar handen. Lees hier het hele verhaal van Liesbeth.

Geheugenverlies, amnesie, vergeetachtigheid

Geheugenverlies, amnesie, vergeetachtigheid


Geheugenverlies (amnesie) is een stoornis van het geheugen. De oorzaak kan zijn veroorzaakt door hersenletsel, ziekte, of psychotrauma. Afhankelijk van de ernst van de schade, kunnen herinneringen gedeeltelijk of volledig verloren gaan. Amnesie treedt het duidelijkst naar voren bij hersenletsel in de mediale temporale cortex, bijvoorbeeld na een hersenoperatie. Patiënten kunnen zich dan niet meer feiten of episodes herinneren uit hun eigen leven uit de periode na het opgelopen hersenletsel of kunnen geen nieuwe informatie meer opslaan in het lange termijn geheugen. Vaak is het mede een gevolg van beschadiging in het gebied van de hippocampus waardoor de opslag van nieuwe informatie is verstoord. Ook de temporale kwab en de frontale kwab spelen in rol in het geheugen, vooral als het gaat om het registreren, opslaan en weer opdiepen van informatie. Lees ook: Tien tips bij geheugenproblemen.

Mensen kunnen onzeker raken als ze merken dat ze dingen vergeten.

Hersenz Behandelaar Tilly Janssen

Vergeetachtigheid na hersenletsel
Geheugenverlies kan ook mildere vormen aannemen, zoals bij vergeten: het proces waarbij kennis in het lange termijn geheugen moeilijker beschikbaar is of verloren gaat. Vergeetachtigheid is een van de meest voorkomende gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Het staat in de top drie van meest voorkomende gevolgen.

Wat we verstaan onder vergeetachtigheid

  • problemen met opslaan van informatie
  • opgeslagen informatie niet meer (goed) kunnen oproepen
  • voorwerpen of gezichten niet meer kunnen herkennen.

Hersenz-behandelaar Tilly Janssen aan het woord

"Als behandelaar zie ik dat zeker driekwart van de mensen binnen de Hersenz-groepen problemen hebben met hun geheugen. Vaak is het moeilijk om nieuwe informatie te onthouden. Mensen kunnen onzeker raken als ze merken dat ze dingen vergeten. Ook worden ze minder zelfredzaam en afhankelijker van anderen. Dat kan weer frustratie veroorzaken bij degene die hersenletsel heeft maar ook bij zijn omgeving. Omdat vergeetachtigheid bij zoveel mensen voorkomt, houden we daar bij Hersenz veel rekening mee tijdens de behandelingen. We bieden informatie stapsgewijs aan en herhalen veel. In de bouwsteen Denken & Doen is er een specifieke module gericht op geheugenklachten. Dat is de module Aandacht & Geheugen."

Vier tips bij vergeetachtigheid na hersenletsel

Vier tips bij vergeetachtigheid na hersenletsel


  • Tip 1: Alles op een vaste plek
  • Tip 2: Zoek met aandacht
  • Tip 3: Train het volhouden van aandacht
  • Tip 4: Zo hou je je aandacht erbij Bron: Hersenz (hier vind je ook meer informatie over de tips)

Kenmerken niet aangeboren hersenletsel

Veelvoorkomende signalen zijn wakker worden met hoofdpijn of het hebben van aanhoudende hoofdpijn na een aanrijding (bijvoorbeeld), snel moe, vergeetachtigheid, vastlopen in bekende situaties, snel boos, geen inzicht hebben in eigen grenzen, iets niet meer kunnen dat vroeger wel kon of passief, moeite hebben met praten of begrijpen van taal (afasie), ongeïnteresseerd of somber zijn. Signalen die, door onvoldoende bekendheid, nog makkelijk over het hoofd te zien zijn. En dat terwijl er in Nederland ruim 600.000 mensen leven die te maken hebben met de blijvende zichtbare en onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Meer weten? Lees over de kenmerken van niet aangeboren hersenletsel.

Gevolgen van CVA

De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel door een herseninfarct, cva, hersenbloeding, ziekte of ongeluk op het leven van de getroffenen zijn erg verschillend. Hoewel er overeenkomsten zijn, ervaart niet iedereen deze op dezelfde manier. Zo zijn de gevolgen van een cva links heel anders dan de gevolgen van een cva rechts. Dit maakt het signaleren ingewikkeld. Wil je contact met een professional? Hersenz is landelijk vertegenwoordigd. Vind een vestiging bij jou in de buurt.

Ik wil contact met Hersenz

Meer over:

Gevolgen van CVA Gevolgen NAH

Reageren

Meer relevante artikelen

Stel hier je vraag