Ga naar content
Open de hoofdnavigatie

Oorsuizen kan gevolg zijn van hersenletsel

In ons land hebben ruim 1 miljoen mensen een vorm van oorsuizen (tinnitus). Dat aantal neemt de laatste jaren toe, vooral onder jongeren. Het lawaai van knalvuurwerk kan bijvoorbeeld leiden tot oorsuizen. Mensen die een constante piep, suis of fluit horen, krijgen vaak van hun arts de boodschap ‘het is niet te genezen, leer er maar mee leven’. Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan. Bovendien is er wel degelijk hulp te halen. In de week van het Oorsuizen van 6 tot 10 februari is er aandacht voor preventie en hulpverlening.

Je bent niet alleen

Je bent niet alleen


Dit jaar is het thema: Je bent niet alleen! Je bent namelijk echt niet de enige. En samen kunnen we elkaar steunen. Daarnaast is tinnitus een aandoening die niet alleen jou, maar ook je omgeving raakt. Reden te meer om er extra aandacht aan te besteden.


Hersenletsel kan een oorzaak zijn van tinnitus
Na een traumatisch hersenletsel ervaren veel patiënten hinder van tinnitus (oorsuizen) en/of hyperacusis (als geluiden pijn doen). Het is verleidelijk de overgevoeligheid voor geluid (maar ook tinnitus) toe te schrijven aan de klap en schade aan het auditieve systeem. Het is niet erg waarschijnlijk dat een beschadiging de oorzaak is. Voor de overgevoeligheid voor geluid na een traumatisch hersenletsel is kenmerkend dat dit direct na het ongeval gewoonlijk nog niet wordt opgemerkt. Het wordt pas in de loop van de weken een probleem. Dit vormt een aanwijzing dat de mate van activering van het auditieve systeem na een traumatisch hersenletsel geleidelijk toeneemt, als de betrokkene rust neemt en zich onttrekt aan geluidsprikkels. Bron: Condite

Oorzaak oorsuizen meestal onbekend
De meeste mensen denken bij oorzaken van tinnitus aan lawaai. Toch is bij maar 11% van de mensen met (ernstige) tinnitus lawaai als daadwerkelijke oorzaak vast te stellen en lawaai op het werk wordt nog minder vaak vastgesteld. Dit blijkt uit een enquête van de Stichting Hoormij Commissie Tinnitus en Hyperacusis uit 2012, onder ruim 800 tinnitus-patiënten.

  • Tinnitus komt vaker voor (22%) in combinatie met andere gehooraandoeningen als de ziekte van Ménière (draaiduizelingen), brughoektumor of oorontstekingen.
  • Maar ook stress wordt in 8% van de gevallen door artsen als de oorzaak gezien voor het ontstaan van oorsuizen. Vragen we het echter aan de persoon zelf, dan worden hierbij veel hogere aantallen genoemd.
  • Er zijn maar weinig mensen die weten dat ook bepaalde medicijnen als bijwerking tinnitus kunnen veroorzaken. Zie hiervoor www.stichtinghoormij.nl/medicijnwijzer en bijwerkingencentrum Lareb www.lareb.nl. Het percentage waarbij medicijnen als oorzaak medisch kan worden aangeduid ligt rond de 3%. Gevraagd aan de mensen zelf ligt dit percentage hoger (9%). Maar ook mislukte medische ingrepen worden gemeld als oorzaak.

Bij de meeste mensen met tinnitus is de oorzaak echter niet vast te stellen.

Tips oorsuizen

- Je kunt geluidstoppers gebruiken om overtollig geluid te weren.

- Doe regelmatig ontspanningsoefeningen.

- Als oorsuizing gepaard gaat met gehoorverlies kan een gehoortoestel helpen.

- Jezelf trainen om het geluid te kantelen. Er zijn geluiden die men van jongs af aan als prettig ervaart. Maak daar opnames van en draai dat af om zich te leren concentreren op prettige omgevingsgeluiden.

- Moeite met slapen? Gebruik muziek op zachte toon waar je je prettig bij voelt. Zet er een tijdsbeperking op. Bijvoorbeeld in het begin 15 minuten. De tijdsduur die men bij gezond slapen hanteert om in slaap te komen.

- Probeer stressvolle situaties te vermijden.

- Matig in het gebruik van cafeïnehoudende dranken of stimulerende middelen.

- Zet op de achtergrond thuis uw favoriete muziek zacht aan.

Aan oorsuizen is niet veel te doen. Daarom is het van belang om de oorsuizing mentaal (gedeeltelijk) te overwinnen. Ga bijvoorbeeld op zoek naar een gespecialiseerde instantie, die je handvatten biedt en je leert omgaan met oorsuizen. De audiologische centra zijn de aangewezen plek daarvoor. Een in oorsuizing gespecialiseerde psycholoog die samenwerkt met een KNO-arts kan ook een goede combinatie zijn voor een behandeling.

Bron: http://www.hoorzaken.nl/oorsuizen.htm

Meer over:

Gevolgen van CVA

Reageren

Meer relevante artikelen

Stel hier je vraag