Ga naar content
Open de hoofdnavigatie

Motorische of expressieve afasie (afasie van Broca)

Afasie is een taalstoornis en geen spraakstoornis die het gevolg is van een hersenbeschadiging. Hierbij kunnen verschillende taalproblemen op treden, zoals het verwisselen van klanken, problemen met taalbegrip of het vinden van woorden. Er zijn verschillende vormen van afasie. De taalproblemen of symptomen die bij afasie optreden, zijn bij ieder mens anders. Maar omdat bepaalde symptomen vaak tegelijkertijd voorkomen zijn er toch een aantal soorten afasie te onderscheiden. De bekendste zijn afasie van Broca (ook wel motorische of expressieve afasie genoemd) en afasie van Wernicke. Vormen die zijn vernoemd naar twee neurologen uit de 19e eeuw. Mensen met hersenletsel in en rondom het centrum van Broca spreken vaak weinig, langzaam en niet vloeiend. Zij hebben moeite om te gaan praten en maken vaak korte zinnen. Ook is er vaak sprake van het verdraaien van woorden en het verwisselen van letters en lettergrepen. Afasie is vaak één van de kenmerken van niet aangeboren hersenletsel.

Motorische of expressieve afasie, ook wel afasie van Broca genoemd

Motorische of expressieve afasie, ook wel afasie van Broca genoemd


Bij motorische of expressieve kan de hersenbeschadiging zich zowel in het gebied van Broca als in de motorische cortex (een gebied in de linkerhersenhelft) bevinden. Van hieruit worden spraakbewegingen van de tong, kaak, lippen en dergelijke gecoördineerd. Bij een afasie van Broca is het taalbegrip min of meer intact, maar is er sprake van een sterk verminderd vermogen of onvermogen tot het uitdrukken in allerlei vormen, waaronder spreken, schrijven en gebaren maken (inclusief gebarentaal). De oorzaak is vaak een beroerte, zoals hersenbloeding of een herseninfarct. Vaak maakt het feit dat iemand zich bewust is van zijn stoornis hem gefrustreerd en boos.

Gerelateerde artikelen:

Kenmerken van motorische afasie (afasie van Broca) samengevat

Praten

 • Je weet wel wat je wilt zeggen, maar kunt dit moeilijk onder woorden brengen. Spreken gaat niet vloeiend.
 • Je maakt korte zinnen en last veel pauzes in.
 • Je moet vaak lang zoeken naar het juiste woord.
 • Je zegt gekke woorden. Als je lezen wilt zeggen zeg je leten bijvoorbeeld.
 • Je kunt je moeilijk uitdrukken in het algemeen en dit geldt ook voor schrijven en gebaren.

Begrijpen

 • Je begrijpt korte en simpele zinnen vaak wel.
 • Je bent je heel bewust van je situatie en je problemen en dat maakt je ook wel wanhopig en boos.
Tips om te communiceren met mensen die afasie van Broca hebben

Tips om te communiceren met mensen die afasie van Broca hebben


 • Zorg voor een rustige omgeving.
 • Maak oogcontact en neem de tijd voor het gesprek.
 • Praat zelf langzaam en in korte simpel zinnen.
 • Behandel mensen met afasie altijd als volwassen en met respect.
 • Stimuleer iemand om zelf te kiezen hoe ze iets willen communiceren. Soms kunnen ze het woord niet zeggen, maar wel opschrijven. Of met gebaren praten.
 • Vraag door en koppel niet te snel de eigen interpretatie aan datgene wat de persoon met een Broca afasie zegt. Bijvoorbeeld: “Ik bank joh, groot, vragen - wel moeilijk hoor, toch gedaan en gelukt he!” Deze uitspraak kan van alles betekenen. Vraag door.
 • Breng structuur in het gesprek. Denk daarbij aan vragen als: Over wie of wat gaat het? Waar gebeurde het? Wanneer gebeurde het? Hoe gebeurde het of hoe zag het eruit?
 • Check of je goed begrepen hebt wat er is gezegd.
 • Lukt het niet, probeer het dan op een ander moment opnieuw. Maar blijf contact zoeken.
 • Gebruik desgewenst hulpmiddelen. Zoals foto`s, afbeeldingen of woordenlijstjes.

Behandeling motorische afasie

Hersenz biedt speciale behandeling voor mensen met afasie. Zij volgen dezelfde modules maar het tempo en de werkvormen zijn afasie-vriendelijk. Daarnaast is er een aparte, doorlopende communicatie-module. Daarin staat het oefenen van woorden, het aanleren van strategieën en het toepassen van technische hulpmiddelen zoals de iPad en het oefenen in het echte leven centraal. Er wordt soms ondersteunende communicatie gebruikt door middel van een agenda, gespreksboek, tekenen, gebaren of computerondersteuning. Ook voor het verwerken van de beperking komt desgewenst aan bod. InteraktContour werkt in de regio Midden- en Oost Nederland samen met Hersenz via het afasiecentrum.

Interessante links en gerelateerde artikelen

Interessante links en gerelateerde artikelen


Meer over:

Afasie Gevolgen van CVA

Reageren

Meer relevante artikelen

Stel hier je vraag