Ga naar content
Open de hoofdnavigatie

De signalen van niet aangeboren hersenletsel

Veel voorkomende signalen zijn wakker worden met hoofdpijn of het hebben van aanhoudende hoofdpijn na bijvoorbeeld een aanrijding, snel moe, vergeetachtig, vastlopen in bekende situaties, snel boos, geen inzicht hebben in eigen grenzen, iets niet meer kunnen dat vroeger wel kon of passief, moeite hebben met praten of begrijpen van taal (afasie), ongeïnteresseerd of somber zijn. Het herkennen, erkennen van deze signalen of het gebrek eraan zijn kenmerken van niet aangeboren hersenletsel. Belangrijk is om inzicht te krijgen in de gevolgen van hersenletsel door bijvoorbeeld psycho-educatie. En een reëel beeld te krijgen van de verwachtingen en mogelijkheden.

Signalen van niet aangeboren hersenletsel

1. Herken je een moment waarna ‘alles anders was’
Dit moment markeert een ‘breuk in de levenslijn’ en kan wijzen op niet-aangeboren hersenletsel. Ook bij kinderen, bijvoorbeeld na een verkeersongeluk. Traumatisch Hersenletsel bij jonge kinderen.

2. Loop je vast in bekende situaties
Studie, werk of het organiseren van de eigen administratie zijn ineens een probleem.

3. Weinig ziektebesef en gebrek aan inzicht in eigen grenzen of gebrek aan reële verwachtingen
Het herkennen en erkennen van de eigen situatie kunnen een probleem zijn. Uitingen van weerstand, onbegrip of gebrek aan inlevingsvermogen (empathie) zijn in verband te brengen met hersenletsel. Naasten benoemen dit vaak. Lees ook: Ziektebesef en interventies bij hersenletsel.

4. Kan je iets niet meer dat je daarvoor nog wel kon
Beland je in situaties waarin je regelmatig onvoldoende in staat lijkt te zijn om je leven te organiseren.

5. Je zintuigen zijn anders
Horen, zien, ruiken, voelen: de hersenen regisseren al deze functies. Hersenletsel gaat vaak gepaard met veranderingen in zintuigelijke waarnemingen.

6. Snel boos, passief, ongeïnteresseerd, gemakzuchtig, depressief
De omgeving vertaalt gedragingen als passiviteit, desinteresse, gemakzucht of een depressie. Maar dit kunnen ook de gevolgen van hersenletsel zijn. Dit zijn kenmerken van niet aangeboren hersenletsel.

7. Overspannen mantelzorger, ontwrichte gezinssituatie, huiselijk geweld of kindermishandeling
Karakterveranderingen, extreme vermoeidheid en veranderende capaciteiten kunnen grote gevolgen hebben voor de relaties van getroffenen met zijn of haar naasten. De partner en kinderen kunnen steeds meer overbelast raken. De prikkels in huis kunnen voor een getroffene boosheid of zelfs geweld oproepen. Huiselijk geweld kan vele oorzaken hebben, echter soms is het een noodkreet voor hulp. De onmacht om met het letsel om te gaan slaat om in frustratie.

Hoe herken je hersenletsel

Hoe herken je hersenletsel


Herken je één of meer van de volgende gedragingen, na een beroerte, ongeluk of hersenoperatie?

 • vaak somber of depressief
 • snel vermoeid
 • neemt geen initiatief meer
 • problemen met plannen
 • er zit geen rem meer op
 • snel boos
 • oriëntatieproblemen
 • vergeetachtigheid (tijdelijk geheugenverlies)
 • concentratieproblemen
 • afasie (moeite met praten of begrijpen van taal)
 • overprikkeling

Lees meer over de kenmerken van niet aangeboren hersenletsel

Wil je meer basisinformatie over niet aangeboren hersenletsel?

Hogeschool Windesheim Flevoland heeft een lesbrief ontwikkeld met basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel.

lees meer

Herken je jezelf in de signalen of herken je je naaste hierin?

Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening kan leiden tot blijvend hersenletsel. Ben je als gevolg daarvan vaak moe, vergeetachtig, snel boos of kun je je niet goed meer concentreren? Met de behandeling van Hersenz leren jij en je naasten om te gaan met de ingrijpende veranderingen in je leven. Neem contact op met een locatie bij jou in de buurt.

Ik wil contact met Hersenz

Meer over:

Gevolgen van CVA Neurologie Onderzoek Gevolgen NAH Kenmerken hersenletsel

Reageren

Meer relevante artikelen

Stel hier je vraag