Ga naar content
Open de hoofdnavigatie

Afasie van Wernicke (sensorische afasie)

Afasie is een taalstoornis als gevolg is van een hersenbeschadiging. Hierbij kunnen verschillende taalproblemen op treden, zoals het verwisselen van klanken, problemen met taalbegrip of het vinden van woorden. Er zijn verschillende vormen van afasie. De bekendste zijn afasie van Wernicke en afasie van Broca (ook wel motorische of expressieve afasie genoemd). Vormen die zijn vernoemd naar twee neurologen uit de 19e eeuw. Mensen met afasie van Wernicke vinden het moeilijk om dingen te begrijpen die andere mensen tegen ze zeggen. Deze patiënten kunnen zelf wel woorden uitspreken, maar er is meestal geen logica in hun zinnen. Ze gebruiken bijvoorbeeld heel veel werkwoorden in hun zinnen. Mensen met sensorische afasie weten zelf meestal niet dat hun zinnen niet kloppen. Dit komt omdat ze de woorden die ze uitspreken wel horen, maar niet kunnen vertalen naar betekenis en dus ook niet horen dat er iets mis is. Afasie is vaak één van de kenmerken van niet aangeboren hersenletsel.

Verstoord taalbegrip bij afasie van Wernicke

Verstoord taalbegrip bij afasie van Wernicke


Afasie van Wernicke wordt ook wel sensorische afasie of receptieve afasie genoemd. Bij deze vorm is er sprake van een verstoord taalbegrip. De getroffene begrijpt niet wat er wordt gezegd, maar is wel in staat zich uit te drukken in woorden. De patiënt praat in hoog tempo in lange zinnen, soms zonder enige inhoud en gebruikt bij voorkeur werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in de verkeerde betekenis (zogenaamde semantische parafrasieën). Een puur sensorische afasie komt voor bij patiënten met een hersenletsel ter plaatse van het centrum van Wernicke, door bijvoorbeeld een hersenbloeding of herseninfarct.

Kenmerken van sensorische afasie (afasie van Wernicke)

Praten

  • Je kunt vloeiend praten.
  • Je bent geneigd om veel te praten.
  • Je vervormd soms woorden of vervangt ze door 'onzinwoorden' (woorden die niet bestaan)
  • Je komt bovengenoemde problemen ook tegen als je wilt lezen of schrijven.

Begrijpen

  • Je hebt veel problemen met het begrijpen van taal.
  • Je bent je niet goed bewust van je situatie en je problemen en begrijpt niet goed waarom je omgeving je niet verstaat.

Gemengde afasie

Een sensorische afasie komt vaak voor in combinatie met een motorische afasie. Er is dan sprak van een gemengde afasie.

Behandeling afasie van Wernicke

Hersenz biedt speciale behandeling voor mensen met afasie. Zij volgen dezelfde modules maar het tempo en de werkvormen zijn afasie-vriendelijk. Daarnaast is er een aparte, doorlopende communicatie-module. Daarin staat het oefenen van woorden, het aanleren van strategieën en het toepassen van technische hulpmiddelen zoals de iPad en het oefenen in het echte leven centraal. Er wordt soms ondersteunende communicatie gebruikt door middel van een agenda, gespreksboek, tekenen, gebaren of computerondersteuning. Ook voor het verwerken van de beperking komt desgewenst aan bod. InteraktContour werkt in de regio Midden- en Oost Nederland samen met Hersenz via het afasiecentrum. Meer info?

Apps Afasie

Apps Afasie


Er zijn verschillende apps op de markt die het leven van een afasie-patiënt aangenamer kunnen maken.

Meer over:

Afasie Gevolgen Neurologie Onderzoek

Reageren

Meer relevante artikelen

Stel hier je vraag