Ga naar content
Open de hoofdnavigatie

Aandacht en ruimte voor het netwerk van NAH cliënt

“Een goede samenwerking met mantelzorgers is essentieel voor het welbevinden van mensen met hersenletsel,” weet Berber Wesseling, projectleider bij InteraktContour. De mantelzorger staat de laatste jaren volop in de aandacht. “En terecht,” meent Berber, “want een goed netwerk van mensen om je heen vergroot je kwaliteit van leven.”

Goed samenspel tussen cliënt, mantelzorger en professional

Goed samenspel tussen cliënt, mantelzorger en professional


Ruimte voor de mantelzorger. Dat was de insteek van het project In voor Mantelzorg dat bij InteraktContour op vier locaties vorm kreeg. Inmiddels worden de resultaten in de organisatie uitgerold. Berber: “Iedere woonlocatie heeft inmiddels een medewerker netwerkparticipatie, die ervoor zorgt dat er blijvend aandacht is voor de samenwerking met mantelzorgers. De medewerkers netwerkparticipatie organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten en gaan in gesprek met mantelzorgers over hoe zij betrokken willen zijn bij de ondersteuning van hun naaste en bij de locatie.”

Dit vind je misschien ook interessant?

Netwerkanalyse

Mantelzorgers kunnen en willen nauw betrokken blijven bij de zorg en ondersteuning van hun naaste als die bij InteraktContour woont. Berber: “Bij cliënten die nieuw bij ons komen, doen begeleiders een netwerkanalyse. Zij brengen in kaart welke mensen een cliënt allemaal om zich heen heeft, en wie mogelijk iets voor hem of haar kan betekenen. Dat levert soms interessante inzichten op. Een nicht die in de buurt blijkt te wonen en best elke week een keer met haar familielid wil gaan sporten. Ook bij de jaarlijkse evaluaties van de zorg gaan we in gesprek met de cliënt en voor hem of haar belangrijke naasten. Hoe netwerkparticipatie concreet vorm krijgt, is dus voor iedere cliënt, mantelzorger en locatie verschillend.”

Ondersteuning van mantelzorgers bij InteraktContour

Elke woonlocatie van InteraktContour verbindt zich ook met haar lokale omgeving: wat is er in de directe omgeving te vinden op het gebied van mantelzorgondersteuning? Berber: “Mantelzorgers kunnen zelf ook ondersteuning nodig hebben. We zien regelmatig dat een partner van iemand die bij ons gaat wonen, ineens beseft dat hij of zij jarenlang heel veel heeft gegeven. Een gesprek met lotgenoten in de buurt kan dan voor iemand heel waardevol zijn. Ook patiëntenverenigingen organiseren soms gespreksgroepen. Vanuit InteraktContour geven we mantelzorgers tips en adviezen waar zij terecht kunnen. Ook leveren we een bijdrage aan trainingen voor én met mantelzorgers.”

Toevallige momenten

Toevallige momenten


Berber: “Door deel te nemen aan In voor Mantelzorg hebben we ervaren en geleerd dat aandacht hebben voor elkaar een belangrijke basis is voor samenwerken. Op formele momenten waarop je bij elkaar zit is dat vanzelfsprekend. Maar juist met de aandacht die je geeft op ‘toevallige’ momenten kun je het verschil maken. Als je net aankomt bij de woonlocatie waar je werkt en je fiets op slot staat te doen. Dan even een praatje maken met een mantelzorger die langs komt en vragen hoe het met hem of haar gaat. Juist dat soort korte gesprekjes doen ertoe. Mantelzorgers geven aan dat ze zich hierdoor echt gezien en gehoord voelen. Medewerkers vinden het fijn om dat luisterende oor te bieden en actief mee te denken over mogelijke oplossingen. Dan gaat het niet alleen om wat iemand uit het netwerk kan doen voor een cliënt. Maar ook om hoe je als begeleider een cliënt kunt helpen herinneren aan de verjaardag van zijn zus. Het gaat om dat samenspel, dat enorm wordt gewaardeerd.”

Belangrijke driehoek: cliënt met nah, mantelzorgers en professionals

Belangrijke driehoek: cliënt met nah, mantelzorgers en professionals


“Elkaar écht ontmoeten en waarderen is het sleutelwoord,” besluit Berber. Samen met cliënten, mantelzorgers en professionals weten we in ons dagelijkse werk steeds meer ruimte te bieden aan het eigen netwerk van mensen met hersenletsel. De inbreng van iedereen in de driehoek cliënt, professional en mantelzorger is daarbij essentieel. Die inbreng kan op allerlei manieren concreet vorm krijgen. Het is maatwerk en daarvoor is samenspraak en ieders betrokkenheid nodig.”

Winst In voor Mantelzorg

Meer betrokken mantelzorgers, meer mogelijkheden voor zorg en ondersteuning voor cliënten en meer werkplezier voor medewerkers. Dat zijn de grootste winstpunten als zorgorganisaties werken aan het versterken van het samenspel tussen zorgprofessionals en mantelzorgers. Tot die conclusies kwamen Vilans en Movisie, de uitvoerders van het programma In voor Mantelzorg, in hun eindrapportage die zij begin vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurden. Meer dan tachtig zorgorganisaties onder wie InteraktContour namen deel aan In voor Mantelzorg. Kijk voor meer informatie op www.invoormantelzorg.nl

Ontvang gratis het Magazine Verder met Hersenletsel

Ontvang gratis het Magazine Verder met Hersenletsel


Dit artikel stond eveneens in het Magazine Verder met Hersenletsel, zomer 2017. Het magazine biedt informatie voor iedereen die te maken heeft met hersenletsel en is een gratis gedrukte uitgave van InteraktContour.

  • voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, mantelzorgers en verwijzers
  • vol met ervaringsverhalen en informatie van professionals
  • over behandeling, wonen en dagbesteding
  • over signalen en mogelijkheden
  • verschijnt 2 x per jaar
  • gratis abonneren

Meer over:

Mantelzorg Liefde & relaties Begeleiding

Reageren

Meer relevante artikelen

Stel hier je vraag