Ga naar content
Open de hoofdnavigatie

Meer aandacht voor kind met traumatisch hersenletsel

Volgens de Nationale Zorggids is het van groot belang om kinderen met een traumatisch hersenletsel (THL) in hun ontwikkeling te volgen. Eventuele problemen zijn zo sneller te signaleren, waardoor tijdige behandeling mogelijk is. Volgens promovendus Marsh Königs is er op dit moment onvoldoende aandacht voor de gevolgen van hersenletsel bij kinderen. Zij kunnen namelijk langdurig kampen met cognitieve of gedragsproblemen, aldus de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Kinderen lopen een vergroot risico op cognitieve problemen of gedragsproblematiek na letsel waarbij er sprake was een verlaagd bewustzijn, schedelfractuur of of bij braken. Hoewel een traumatisch hersenletsel grote gevolgen kan hebben voor kinderen én volwassen, is het risico op langetermijnproblemen met het cognitief functioneren groter bij kinderen. In de beginfase van herstel hebben kinderen en volwassen een lager IQ, echter hebben kinderen hier langer en erger last van. Lees het hele artikel hier.

Verschil tussen traumatisch en niet-traumatisch letsel

Niet aangeboren hersenletsel is onder te verdelen in traumatisch en niet-traumatisch letsel. Traumatisch letsel is een vorm van letsel dat is ontstaan door 'geweld' van buitenaf. En bij niet-traumatisch letsel is er een oorzaak die van binnenuit komt, door processen die zich in het lichaam afspelen. In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Dat aantal betreft alleen betrokkenen zelf, niet de naaste omgeving. Ook de familie ondervindt vaak allerlei problemen. De gevolgen van NAH kunnen heel verschillend zijn, maar kennen ook veel overeenkomsten.

Lees hier meer over de gevolgen van hersenletsel.

Traumatisch hersenletsel

Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Voorbeelden zijn: een val van een trap, een botsing in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij.

De oorzaken zijn als volgt in de delen:

zonder schedelletsel

 • (Verkeers)ongeval
 • val
 • zwaar voorwerp tegen het hoofd
 • klap tegen het hoofd
 • shaken baby-syndroom

Met schedelletsel

 • binnendringen van botgedeeltes als gevolg van schedelbreuk
 • binnendringen van een voorwerp, zoals een kogel, steekwapen of ijzeren voorwerp

Niet traumatisch hersenletsel

Bij niet-traumatisch hersenletsel moet de oorzaak bij processen in het lichaam gezocht worden:

 • Beroerte
 • Herseninfarct
 • Hersenbloeding
 • Infectie
  - hersenen
  - hersenvliezen
 • Hersenschorsontsteking
 • Gezwel of tumor
 • Vergifting/Intoxicatie (drugs, alcohol)
 • Zuurstofgebrek (hypoxie/anoxie), ten gevolge van
  - hartstilstand
  - bijna-verdrinking
  - afsluiting luchtpijp
  - rookvergiftiging
 • Epilepsie
 • Waterhoofd/hydrocephalus
 • Stofwisselingsaandoeningen
 • De volgende degeneratieve ziekten kunnen ook als NAH worden geclassificeerd, maar worden in de zorg niet onder NAH genoemd, omdat de behandeling, zorg en gevolgen van deze aandoeningen zeer verschilt van de andere vormen van niet-aangeboren hersenletsel:
  - Multiple Sclerose
  - Parkison
  - Alzheimer
  - Ziekte van Huntington

Interesse in de ontwikkelingen op het gebeid van hersenwetenschap?

Lees bijvoorbeeld de blogs van Marij Middag, onderzoeker bij InteraktContour. Zij vertelt met regelmaat over haar bevindingen. Zo heeft zij zich verdiept in een fascinerend onderwerp, namelijk niet-invasieve hersenstimulatie. Bij hersenstimulatie worden de hersenen met een magneet of met stroom van buitenaf gestimuleerd. Dat klinkt heel eng, maar dat is het gelukkig niet. Lees verder.

Meer over:

Neurologie Onderzoek Jong en hersenletsel Oorzaken NAH

Reageren

Meer relevante artikelen

Stel hier je vraag