Ga naar content
Open de hoofdnavigatie

Mantelzorg en hersenletsel

Er wordt gelukkig veel gelachen tijdens het gesprek, hoewel het onderwerp alles behalve makkelijk is. Hannie is een vrolijke vrouw, maar die gulle lach verandert ook snel in diep verdriet: “Na mijn hersenbloeding zijn mijn emoties veel sterker,” vertelt ze. Ook Ria praat mee. Haar zoon Maarten woont, net als Hannie, op een woonlocatie van InteraktContour in Veenendaal. Alie Gijsbertsen begeleidt zowel Maarten als Hannie.

Hoe begeleid je mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel)

"Welke mensen om een cliënt heen staan, heeft me altijd al geboeid," vertelt Alie. "Vroeger ging alle aandacht naar de cliënt. Logisch ook, want als begeleider ben je er voor haar of voor hem. Ik merk dat er nu meer en meer ruimte komt om voor 'het systeem' om de cliënt heen. Het is goed om te weten welke mensen belangrijk zijn. Zij maken een belangrijk deel uit van het leven van de cliënt en de band tussen hen is vaak nauw. Als begeleider kun je daarvan profiteren om op die manier nog betere zorg te kunnen bieden."

Relevante links

Hersenbloeding kan je persoonlijkheid veranderen

Hersenbloeding kan je persoonlijkheid veranderen


Hannie is het daar helemaal mee eens. Zij werd een aantal jaar geleden onverwacht getroffen door een hersenbloeding. Dat zette haar vertrouwde leven compleet op z’n kop: “Ik ben gescheiden van mijn man en kon niet meer zelfstandig blijven wonen. Mijn twee kinderen worstelden erg met de verandering van mijn persoonlijkheid en dat ik ergens anders moest gaan wonen.” Alie vult aan: “Als je als begeleider weet wat er ook óm de cliënt speelt, kun je daar in je ondersteuning op inspelen.” Hannie vindt dat erg prettig: "Mijn kinderen kennen Alie inmiddels ook goed. Ik vind het belangrijk dat het contact tussen hen ook goed is."

Relevante link

"Elkaar kennen is de basis"

Alie Gijsbertsen

Als je kind hersenletsel heeft

“Ik doe veel voor Maarten," vertelt Ria. “En dat doe ik graag. Er zijn in het verleden veel wisselingen in begeleiders geweest. Dat vond ik niet zo prettig, want dan moet je steeds opnieuw kennismaken en je verhaal vertellen. Alie is nu al een tijdje een stabiele factor en als er iets is, kan ik makkelijk contact met haar opnemen. Die korte lijnen zijn fijn, want dan kun je elkaar snel vinden.”

Netwerk is belangrijk voor iemand met hersenletsel
Alie ging in het leren kennen van het systeem om de cliënt heen nog een stap verder. "Deze woonlocatie is gevestigd in een flat, waar ook mensen zonder hersenletsel wonen. Flatbewoners zijn erg betrokken. Daarom heb ik onder het motto ‘Beter een goeie buur…’ een informatieavond georganiseerd, waar ik buurtbewoners, mantelzorgers, cliënten, collega’s en zelfs de wijkagent voor uitgenodigd heb. De avond was een groot succes! Hannie en een andere cliënt vertelden hun verhaal, waardoor de aanwezigen een veel beter beeld van hersenletsel kregen. Wie weet, inspireert dat en melden mensen zich als vrijwilliger of mantelzorger."

Neem de tijd

“Ik neem nu meer ruimte om met mantelzorgers in gesprek te gaan. Werken in de zorg vraagt veel, het is altijd druk. Als mantelzorgers me nu iets vragen en ik moet nét iets anders doen, dan vraag ik of ze even een momentje hebben en dan drink ik een kwartiertje later een kop koffie met ze. En ik probeer ook successen te delen. Vaak heb je alleen contact met een mantelzorger als er iets geregeld moet worden, nu laat ik vaker wat weten.” En dat wordt gewaardeerd. Ria: “Als familie kun je als mantelzorger niet afhaken. Je bent en blijft betrokken. Goed contact met de begeleiding is dus erg belangrijk.” Meer lezen over Mantelzorg en hersenletsel.

Meer over:

Gevolgen van CVA Mantelzorg Wonen

Reageren

Meer relevante artikelen

Stel hier je vraag