Ga naar content
Open de hoofdnavigatie

CVA ketenzorg Lelystad werkt samen voor cliënt met NAH

Het begint uiteraard allemaal met het verhaal van de cliënt. Ina Wolthof vertelt:

Sinds mijn beroerte is er veel gebeurd

Sinds mijn beroerte is er veel gebeurd


"Sinds mijn CVA eind 2014 is er nogal veel gebeurd. Mijn buurman zag aan me dat het niet goed was. Ik ben geopereerd, heb vier weken in het ziekenhuis gelegen en daarna kon ik gelukkig vanuit huis met mijn scootmobiel naar de revalidatie. In het gesprek met de verpleegkundige hebben we gekeken naar wat er nodig was zodat ik zelfstandig kon blijven wonen. Bijvoorbeeld personenalarmering, omdat ik mede door mijn suikerziekte en pijnlijke knieën niet meer zo vast op mijn benen sta. En naar iets leuks om te ondernemen. Ik ga nu drie halve dagen naar de dagbesteding van InteraktContour. Daar was ik echt wel aan toe. Ik volg daar de module Fit & Vitaal. En we koken en eten er regelmatig samen. Mieke den Oude, individueel begeleider van InteraktContour, komt elke twee weken. Ze helpt me met mijn agenda, de post en mijn kasboekje. We plannen samen alle afspraken bij onder meer de neuroloog in het ziekenhuis en de fysiotherapeut, zodat ik het niet vergeet en daar zelf heen kan. Ik haal zelf geld en doe alle boodschappen. Mijn thuis is mijn alles, met mijn eigen spulletjes, mijn herinneringen en foto’s van de mensen die me lief zijn."

CVA Ketenzorg in Lelystad werkt samen voor mensen met hersenletsel

MC Zuiderzee, De Trappenberg, Icare, InteraktContour, Coloriet, Vogellanden, WZF, ZONL en Steunpunt Mantelzorg zorgen samen dat patiënten na een beroerte of CVA de juiste zorg op de juiste plaats krijgen.

Professional InteraktContour aan het woord: stimuleren en motiveren

Professional InteraktContour aan het woord: stimuleren en motiveren


“Ik ondersteun Ina Wolthof in haar eigen omgeving en help haar regie te nemen over haar leven. Zij bepaalt het tempo, de begeleiding is maatwerk. Ina heeft een aanvraag gedaan voor dagbesteding en individuele begeleiding. Zij wil graag in haar eigen huis blijven wonen. Ik bezoek haar één keer in de twee
weken twee uur. En als er eerder iets is om te bespreken dan kan ze me bellen. Ik stimuleer en motiveer haar om zo zelfstandig mogelijk te blijven en bijvoorbeeld gezond te eten. Ook ga ik samen met haar naar afspraken met specialisten. Ik werk hiervan een verslag uit, zodat ze na kan lezen wat er besproken
is. Dit vindt ze prettig en helpt haar bij haar geheugenproblemen. En de artsen geven ook aan hier heel blij mee te zijn. Daarnaast stem ik waar nodig af met de wijkverpleegkundige van Icare. Met elkaar bieden we Ina de ondersteuning waar ze behoefte aan heeft.”

Kenmerken van niet aangeboren hersenletsel

Herken je één of meer van de volgende gedragingen, na een beroerte, ongeluk of hersenoperatie?

Meer info: kenmerken van niet-aangeboren hersenletsel

Zo min mogelijk wachttijd

Zo min mogelijk wachttijd


Roeland Tans, neuroloog MC Zuiderzee: "De meeste CVA-patiënten komen bij ons binnen via de Spoed Eisende Hulp, soms via de huisarts. Ze worden direct door een team opgevangen. We doen onderzoek en maken een scan. De acute behandeling bestaat uit een infuus met een stolsel oplossend middel die de bloedprop kan oplossen. Dat moet uiterlijk 4,5 uur na het optreden van de klachten, maar liefst zo snel mogelijk. Zien we een patiënt later, dan treffen we vooral maatregelen om herhaling te voorkomen. Bij een TIA verdwijnen de klachten vaak vrij snel vanzelf. Liever zien we patiënten dan nog wel voor aanvullend onderzoek, omdat op een TIA niet zelden binnen een paar dagen een echte beroerte volgt. Afhankelijk van de handicaps en restverschijnselen bij de patiënt zijn er binnen de keten afspraken over een vervolgstap met zo min mogelijk wachttijd, zodat de patiënt op het juiste moment op de juiste plaats de juiste zorg krijgt. Bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum of verpleeghuis, of thuis."

Zo snel mogelijk starten met revalideren

Zo snel mogelijk starten met revalideren


Caroline van Kleij, maatschappelijk werker en pijnconsulent bij Merem (voorheen de Trappenberg): "Wij laten de patiënt zoveel mogelijk poliklinisch en dicht bij huis revalideren. Herstel verloopt sneller dichtbij huis. Aangeleerde gedragsveranderingen die zijn toegepast in de eigen omgeving, beklijven beter en zijn sneller natuurlijk. Zo werkt gedragsverandering ook ‘preventief’ en is de kans op herhaling van de problematiek kleiner. De patiënt kan bij ons poliklinisch, vanuit het ziekenhuis, vanuit een tijdelijke verblijf in een verpleeghuis of klinisch in ons behandelcentrum in Huizen revalideren. Patiënten die via de CVA keten binnenkomen kunnen meestal snel (binnen één of twee weken) terecht. Zij zijn vaak zo blij om weer thuis te zijn na hun verblijf in het ziekenhuis dat ze niet altijd meteen denken aan het vervolg, hun revalidatie. Het is wel verstandig om hier snel mee te beginnen. Wij geven een behandeladvies, zorgen zo nodig voor een overdracht of vragen indicaties aan voor nazorg, of leggen de benodigde contacten hiervoor. Vanuit mijn rol onderhoud ik ook contact met de wijkverpleegkundige. Tijdens de revalidatiefase is er aandacht voor de partner, emoties, draagkracht en draaglast."

Vloeiende overgang zonder zoektocht

Vloeiende overgang zonder zoektocht


Sietske Ras, relatiemanager bij InteraktContour: "De problemen waar mensen met blijvend hersenletsel thuis tegen aanlopen, kunnen zich behoorlijk opstapelen. Zij merken bijvoorbeeld dat ze sneller moe zijn en weinig energie hebben om iets te doen. Dat de omgang met hun partner moeizaam verloopt. Dat het nog niet lukt om aan het werk te gaan waardoor geldproblemen kunnen ontstaan. Of dat de opvoeding van de kinderen niet lekker loopt. Gespecialiseerde behandeling en begeleiding kan dan uitkomst bieden, maar vaak realiseren mensen zich dit nog niet."De zorgprofessionals in de CVA-keten Lelystad kennen elkaar goed, wisselen regelmatig kennis en ervaring uit en bespreken casussen. "Hierdoor kunnen zorgprofessionals van de samenwerkende organisaties signalen tijdiger opvangen en sneller naar elkaar doorverwijzen. Zo voorkomen we veel narigheid en verdriet en blijft een onnodig lange zoektocht naar hulp bespaard. Zij kunnen op elk moment met al hun hulpvragen ergens terecht."

Voorkomen problemen en isolement

Voorkomen problemen en isolement


Ria Rodenburg, gespecialiseerd wijkverpleegkundige (neurologie) bij Icare: "Wij bezoeken elke patiënt thuis binnen een paar weken na ontslag uit het ziekenhuis om te kijken hoe het gaat. We stellen gerichte vragen over leefstijl en cognitieve verschijnselen. Je merkt dat mensen vaak bang zijn dat ze nog een keer een beroerte krijgen. En te laat aan de bel trekken als er problemen zijn. Denk aan relatieproblemen, sociale isolatie of niet meer kunnen werken. Vaak het resultaat van de onzichtbare gevolgen van hersenletsel, zoals geheugenproblemen, vermoeidheid en andere persoonlijkheidskenmerken. Mensen zijn hier niet op voorbereid als ze vanuit het ziekenhuis naar huis gaan. Ze hebben op dat moment vooral aandacht voor het omgaan met de lichamelijke gevolgen. Bij blijvende cognitieve klachten doen we de suggestie voor zinvolle dagbesteding thuis, in een buurthuis of wijkcentrum of bij InteraktContour. Mee blijven doen binnen je mogelijkheden is belangrijk voor je kwaliteit van leven. Wij zijn ook wekelijks bij de patiëntbesprekingen in het ziekenhuis."

Ontvang gratis het Magazine Verder met Hersenletsel

Ontvang gratis het Magazine Verder met Hersenletsel


Dit artikel stond eveneens in het Magazine Verder met Hersenletsel, zomer 2017. Het magazine biedt informatie voor iedereen die te maken heeft met hersenletsel en is een gratis gedrukte uitgave van InteraktContour.

  • voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, mantelzorgers en verwijzers
  • vol met ervaringsverhalen en informatie van professionals
  • over behandeling, wonen en dagbesteding
  • over signalen en mogelijkheden
  • verschijnt 2 x per jaar
  • gratis abonneren

Meer over:

Behandeling Gevolgen van CVA Neurologie Begeleiding

Reageren

Meer relevante artikelen

Stel hier je vraag